Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

METODY OPTYMALIZACYJNE
Kierunek: Ochrona środowiska. Studia: magisterskie stacjonarne. Przedmiot specjalizacyjny.
15 g. wykładów; 30 g. laboratorium komputerowe.


Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z podstawami rachunku optymalizacyjnego, jego istotą, umiejętnością formułowania kryteriów poszukiwania rozwiązań optymalnych oraz zastosowaniem wybranych algorytmów optymalizacyjnych


Tematyka wykładów:

 • Sztuka podejmowania decyzji
 • Metody poszukiwania rozwiązania optymalnego i suboptymalnego: metoda algorytmiczna, heurystyczna, symulacyjna
 • Formułowanie matematycznego modelu zadania optymalizacyjnego. Pojecie zmiennych decyzyjnych
 • Formułowanie funkcji celu
 • Obszar rozwiązań dopuszczalnych
 • Wprowadzenie do zagadnień programowania linowego
 • Algorytm simpleks
 • Zagadnienie transportowe
 • Zastosowania sieci i grafów do rozwiązania zagadnienia poszukiwania najkrótszej i najdłuższej drogi
 • Wprowadzenie do optymalizacji dynamicznej
 • Wprowadzenie do optymalizacji wielokryterialnej


Tematyka ćwiczeń:

 • Powtórka używania wybranych zaawansowanych funkcji arkusza Excel
 • Programowanie liniowe. Metoda graficzna poszukiwania rozwiązania optymalnego
 • Umiejętność zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel i nakładki Solver do rozwiązywania zagadnień programowania liniowego
 • Dobór składu mieszanki
 • Zaprojektowanie asortymentu produkcji maksymalizującej zysk
 • Algorytm plecakowy
 • Zagadnienie transportowe (transport odpadów z kilku zakładów do składowisk o różnej lokalizacji i pojemności)
 • Programowanie dynamiczne. Optymalizacja zatrudnienienia
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących wybranych zagadnień optymalizacji jednokryterialnej
 • Poszukiwanie najkrótszej i najdłuższej trasy przejazdu (zagadnienie komiwojażera). Wybór trasy przebiegającej przez określony węzeł
 • Wyznaczanie czasu trwania wybranego procesu produkcyjnego (analiza drogi krytycznej)
 • Wielokryterialny ranking obiektów


Warunki zaliczenia przedmiotu:
Samodzielne rozwiązanie losowego zadania objetego programem zajęć: sformułowanie modelu, rozwiązanie graficzne i/lub w arkuszu Excel, interpretacja wyników rozwiązania.


Literatura:

 • Wagner H.M. (1980): Badania operacyjne PWE Warszawa.
 • Gass S.I. (1976): Programowanie liniowe. PWN Warszawa.
 • Jędrzejczyk Z., Skrzypek J.,Kukuła K., Walkosz A. (2006). Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN Warszawa
 • Szapiro T. (2000): Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE Warszawa
 • Drabik E. (2005): Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu. Wydawnictwo SGGW

do góry     powrót do głównej strony